Jeśli dokonujesz wpłat do naszego serwisu na zlecenie osób lub firm trzecich - możesz stać się ofiarą przestępców. Więcej Informacji »

Limity w 4coins

Zgodnie z regulaminem użytkownik może posiadać w serwisie:

 1. Konto niezweryfikowane:
  • BTC: transfer środków BTC/BCC niepochodzących z zakupu w serwisie 4coins – niedostępny;
  • PLN: zakup kryptowaluty – limit transakcji 2000 PLN  miesięcznie lecz nie więcej niż 10000 PLN rocznie / maksymalna kwota jednorazowej płatności 2000 PLN;
  • PLN: sprzedaż kryptowaluty – niedostępna.
 2. Konto zweryfikowane:
  • BTC: brak limitów;
  • PLN: brak limitów miesięcznych / maksymalna kwota jednorazowej płatności 20000 PLN;
  • PLN: sprzedaż z wypłatą na bankomat dostępna dla klientów, którzy dokonali minimum jednego zakupu kryptowaluty w serwisie 4coins ze swojego rachunku bankowego;
  • PLN: poprzez przelew możesz wypłacić tylko te środki, które zakupiłeś w 4coins.

Weryfikacja konta użytkownika w 4coins

Celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa, przeprowadzana jest weryfikacja danych poświadczonych przez klienta. Proces weryfikacji trwa od kilkunastu minut do maksymalnie 24 godzin.

Wymagane dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. Obywatelstwo
 4. Adres zamieszkania
 5. Telefon kontaktowy

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty (awers i rewers) lub paszport.
 2. Zdjęcie twarzy (tzw. selfie) wraz z białą kartką na której będzie widoczny napis: weryfikacja w serwisie 4coins.pl i aktualna data; LUB podpisz Profilem Zaufanym plik z oświadczeniem weryfikacyjnym.
 3. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania.

W celu dokonania weryfikacji konta przejdź do formularza »

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferów środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/ 2006.