Jeśli dokonujesz wpłat do naszego serwisu na zlecenie osób lub firm trzecich - możesz stać się ofiarą przestępców. Więcej Informacji »

Ostrzeżenie dla klientów: ważne informacje dotyczące ataku phishingowego. Więcej Informacji »

Poziomy weryfikacji

Korzystanie z usług serwisu wymaga weryfikacji konta. W 4coins rozróżniamy 2 poziomy weryfikacji konta użytkownika:

 

Poziom 1

Zakres świadczonych usług:

 • BTC/ETH/BCC/LTC/USDT/TRX: portfel - brak limitów transferowanych walut wirtualnych;
 • PLN: zakup dowolnej waluty wirtualnej – maksymalna kwota jednorazowej transakcji 4 000 PLN lecz nie więcej niż 20 000 PLN rocznie;
 • PLN: sprzedaż waluty wirtualnej z wypłatą na rachunek bankowy - możesz wypłacić tylko te środki, które zakupiłeś w 4coins, maksymalna jednorazowa wartość transakcji to równowartość 4 000 PLN wyrażona w walucie wirtualnej lecz łączna kwota sprzedaży nie większa niż 10 000 PLN dziennie;
 • PLN: sprzedaż z wypłatą na bankomat - niedostępna.
 

Poziom 2

Zakres świadczonych usług:

 • BTC/ETH/BCC/LTC/USDT/TRX: portfel - brak limitów transferowanych walut wirtualnych;
 • PLN: zakup waluty wirtualnej - maksymalna kwota jednorazowej transakcji 20 000 PLN - brak limitu rocznego;
 • PLN: sprzedaż waluty wirtualnej poprzez przelew - możesz wypłacić tylko te środki, które zakupiłeś w 4coins;
 • PLN: sprzedaż waluty wirtualnej z wypłatą na bankomat dostępna dla klientów, którzy dokonali minimum jednej transakcji zakupu w serwisie 4coins ze swojego rachunku bankowego. Limit wypłat to 10 500 PLN dziennie oraz nie więcej niż 21 000 PLN miesięcznie.
 

Weryfikacja konta użytkownika w 4coins

Celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa, przeprowadzana jest weryfikacja danych poświadczonych przez klienta. Proces weryfikacji trwa od kilkunastu minut do maksymalnie 24h. Poniżej przedstawiamy niezbędne dane oraz dokumenty jakie klient powinien przygotować celem złożenia wniosku weryfikacyjnego zależnie od poziomu weryfikacji:

 

Poziom 1

Wymagane dane:

 • Imię i nazwisko
 • PESEL lub kraj i data urodzenia w przypadku nieposiadania numeru PESEL
 • Obywatelstwo
 • Kraj zamieszkania
 • Telefon kontaktowy

Wymagane dokumenty:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty lub karta pobytu (przód i tył) lub paszport;
 • Zdjęcie twarzy wykonane na naszej stronie (tzw. selfie) wraz z białą kartką na której będzie widoczny napis: weryfikacja w serwisie 4coins.pl i aktualna data i godzina
  LUB
  Podpisane Profilem Zaufanym oświadczenie wygenerowane na stronie 4coins (dostępne po wypełnieniu wniosku weryfikacyjnego).
 

Poziom 2:

Obowiązkowa wcześniejsza weryfikacja konta na poziomie 1

Wymagane dane:

 • adres zamieszkania

Wymagane dokumenty:

 

W celu dokonania weryfikacji konta przejdź do formularza »

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferów środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/ 2006.