Aktualnie sprzedaż kryptowalut z wypłatą na konto bankowe jest niedostępna.

Więcej Informacji Jeśli dokonujesz wpłat do naszego serwisu na zlecenie osób / firm trzecich - możesz stać się ofiarą przestępców.

Witamy w 4coins.pl i życzymy udanych transakcji
Bitcoin Cash: 488 / 501 PLNBCC
Bitcoin: 13476 / 13701 PLNBTC

Limity w 4coins

Zgodnie z regulaminem serwisu użytkownik może posiadać w serwisie:

 1. Konto niezweryfikowane:
  • BTC: wpłaty oraz wypłaty bez limitów
  • PLN: zakup kryptowaluty – limit transakcji 4000 PLN  miesięcznie / maksymalna kwota jednorazowej płatności 4000 PLN
  • PLN: sprzedaż kryptowaluty – aktualnie niedostępna
 2. Konto zweryfikowane:
  • BTC, PLN – brak limitów miesięcznych / maksymalna kwota jednorazowej płatności 10000 PLN

Weryfikacja konta użytkownika w 4coins

Celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa, przeprowadzana jest weryfikacja zgodności danych poświadczonych przez klienta. Proces weryfikacji trwa maksymalnie do 24 godziny.

Wymagane dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Obywatelstwo
 4. Numer telefonu

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument ze zdjęciem: dowód osobisty (awers i rewers), prawo jazdy lub paszport.
 2. Drugi dokument ze zdjęciem lub aktualny wyciąg z rachunku bankowego prowadzonego przez bank na terenie państwa członkowskiego UE lub państwa równoważnego lub aktualny rachunek za czynsz, prąd, wodę, gaz, energię, telefon stacjonarny wysyłany na adres Klienta.

UWAGA: Nie są akceptowane rachunki za telefonię komórkową oraz Internet.

W celu dokonania weryfikacji przejdź do formularza .

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferów środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/ 2006.