Aktualnie sprzedaż kryptowalut z wypłatą na konto bankowe jest niedostępna.

Więcej Informacji Jeśli dokonujesz wpłat do naszego serwisu na zlecenie osób / firm trzecich - możesz stać się ofiarą przestępców.

Witamy w 4coins.pl i życzymy udanych transakcji
Bitcoin Cash: 1627 / 1667 PLNBCC
Bitcoin: 23900 / 24262 PLNBTC

Limity w 4coins

Zgodnie z regulaminem serwisu użytkownik może posiadać w serwisie:

 1. Konto niezweryfikowane:
  • BTC: wpłaty oraz wypłaty bez limitów
  • PLN: zakup kryptowaluty – limit transakcji 4000 PLN  miesięcznie / maksymalna kwota jednorazowej płatności 4000 PLN
  • PLN: sprzedaż kryptowaluty – aktualnie niedostępna
 2. Konto zweryfikowane:
  • BTC, PLN – brak limitów miesięcznych / maksymalna kwota jednorazowej płatności 10000 PLN

Weryfikacja konta użytkownika w 4coins

Celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa, przeprowadzana jest weryfikacja zgodności danych poświadczonych przez klienta. Proces weryfikacji trwa maksymalnie do 24 godziny.

Wymagane dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Obywatelstwo
 4. Numer telefonu

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument ze zdjęciem: dowód osobisty (awers i rewers), prawo jazdy lub paszport
 2. Drugi dokument ze zdjęciem lub aktualny wyciąg z rachunku bankowego prowadzonego przez bank na terenie państwa członkowskiego UE lub państwa równoważnego lub aktualny rachunek za czynsz, prąd, wodę, gaz, energię, telefon stacjonarny itp. wysyłany na adres Klienta.

Powyższe dane oraz zdjęcia dokumentów (w formacie JPG lub PNG) prosimy kierować na adres [email protected]

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferów środków pieniężnych i uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1781/ 2006.